AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny

Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny

Výzkum a sledování stavu přírody souvisí přímo s realizací projektů, ať už jako podklad pro samotnou realizaci anebo naopak sledování, vyhodnocování po realizaci. Zároveň AOPK ČR připravuje podklady pro vyhlašování ZCHÚ, zejména pak pro území v rámci Natury 2000.

Projekty:

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt