AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

OPŽP

V letech 2011 - 2012  byl realizován projekt s názvem „Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé“, pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2  - „Podpora biodiverzity“.

Předmětem projektu byla revitalizace Dubového a Černého rybníka, které se nacházejí v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku a jsou velmi cenným biotopem zejména pro vodní ptactvo.

Cíl projektu:

Realizací projektu byl zejména pozitivní vliv na životní prostředí a přírodu, dále i zlepšení jeho stavu. Oprava technických objektů Černého rybníka, obnova přírodě blízkého obtokového koryta a částečné odbahnění Dubového rybníka zajistilo zlepšení stavu biodiverzity v rámci chráněného území, stabilizaci rybničních ekosystémů a ně vázané druhy rostlin a živočichů a ohrožených biotopů.

Realizovaná opatření:

  • odbahnění Dubového rybníka suchou cestou
  • vytvoření loviště
  • vytvoření příkopu proti vstupu černé zvěři
  • obnova obtokového koryta
  • oprava výpustného zařízení na Černém rybníce včetně vybudování bezpečnostního přelivu
  • obnova tůně

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Envicons s. r. o., IČ: 27560015

Realizace stavby: Jostav spol. s r.o., IČ: 47785233

Technický dozor investora: Vratislav Mansfeld, IČ: 13733451

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 7 430 891,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 316 257,35 Kč.

Fotografie:

 Původní stav Dubového potoka. Foto: Archiv AOPK ČR. Práce v zátopě Dubového potoka. Foto: Archiv AOPK ČR. Přírodě blízké obtočné koryto. Foto: Archiv AOPK ČR. Pohled na obnovenou hladinu Dubového rybníka. Foto: Archiv AOPK ČR. Technické objekty Černého rybníka. Foto: Archiv AOPK ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt