Likvidace nepůvodních a invazních druhů

Likvidace nepůvodních a invazních druhů

Na mnoha cenných lokalitách došlo i vlivem nevhodné lidské činnosti k rozšíření nepůvodních a často i invazních druhů. Z dřevinných druhů se jedná především o trnovník akát, borovici černou, žanovec apod. Takovéto druhy v našich podmínkách nemají přirozenou konkurenci, velice snadno a rychle se šíří, a tedy svým invazivním působením vytlačují naše původní druhy a snižují tak biodiverzitu. Navíc je poměrně obtížné se takovýchto druhů zbavit.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt