B - Pronájem/nákup pozemků a platby za práva k užívání

 

B.1 Výkup pozemků

Výkup pozemků v projektových lokalitách je v některých případech jediným způsobem, jak zajistit plnění cílů projektu na daném území.

V roce 2012 byla vykoupena parcela 747/1 v k.ú. Raná u Loun (třešňový sad na západním úpatí Oblíku). Majitel druhého pozemku, o který měla AOPK ČR zájem (203/3 v k.ú. Charvatce u Loun), nesouhlasil s jeho prodejem, a proto jsme museli hledat vhodný náhradní pozemek. Majitel tří pozemků (240/1, 1131/4 a 1157 v k.ú. Raná u Loun) o rozloze 3,5 ha je prodal ve prospěch České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR. Dalším cenným pozemkem (3486/2 v k.ú. Lenešice) s bílými stráněmi s výskytem modráska ligrusového. Výkup tohoto pozemku byl uskutečněn se zpožděním, ale toto zdržení nemělo žádný negativní dopad na cíle projektu. 

Během jednání s majiteli pozemků nám byl jako dar nabídnut z pohledu ochrany přírody velmi zajímavý pozemek na kopci Raná. V roce 2013 byl pozemek převeden do vlastnictví ČR, právo hospodařit má AOPK ČR.

B.2 Bezplatný převod státních pozemků

Bezplatný převod asi 30 ha pozemků z Pozemkového fondu ČR na Českou republiku, s právem hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, zajistí optimální management daných pozemků a jeho kontinuitu. Současný majitel nemá zájem management provádět. Část pozemků již byla převedena.

Požadované pozemky v EVL Raná-Hrádek o celkové rozloze 11,5 ha a v EVL Oblík-Srdov-Brník o rozloze 3,6 ha jsou již převedeny na AOPK ČR. Část požadovaných pozemků v lokalitách Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník, Všechlapy-Kamýk a Mlýnský vrch byla v rámci historického vypořádání obcí převedena zpět na obce Libčeves, Chraberce a Chožov. Převod ostatních pozemků je v současnosti dokončen.

B.3 Dlouhodobý pronájem pozemků

Dlouhodobý pronájem pozemků je dalším vhodným způsobem, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost projektových výsledků.

Místo originálně navržených 50 ha, které měly být pronajaty AOPK ČR, bylo farmářům pronajato 98 ha a 103 ha bylo pronajato obcemi a jedním privátním majitelem (pomohli jsme uzavřít další nájemní smlouvy mezi obcemi, které pozemky vlastní, a místními zemědělci). Dlouhodobé hospodaření na těchto pozemcích je zajišťováno postupným převáděním pozemků na půdní bloky, na které lze čerpat zemědělské dotace.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt