Výstava "Stepi na Lounsku" v Chožově

23.10.2013

Na Obecním úřadě Chožov bude v pátek 25. října 2013 zahájena výstava projektu LIFE+ představující přírodu lounských stepí.

Návštěvníci se budou moci seznámit i s dalšími tématy jako jsou ovocné stromy, šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin, pastva jako tradiční způsob hospodaření na stepích,geologie Lounského středohoří a CHKO České středohoří.

Výstava bude na Obecním úřadě k vidění dva týdny a během zahájení v pátek 25. října bude od 14 do 17 hod připraven doprovodný program pro veřejnost a malé návštěvníky.

Obec Chožov je důležitým partnerem projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří. Ve vzájemné spolupráci probíhá řada managementových opatření na lokalitách, kde obec vlastní klíčové pozemky, především kosení a likvidace akátu na Třtěnských stráních a Velkém Vrchu u Třtěna a obnova průhonů pod Srdovem.  Společně s obcí Chožov také projekt zprostředkovává místním obyvatelům informace o unikátní přírodě stepí a možnostech její ochrany, např. prostřednictvím obecního zpravodaje nebo právě zahajované výstavy.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt