AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova nelesních biotopů >> LIFE+ Stepi Lounského středohoří >> Aktuality projektu LIFE+ >> Projekt LIFE+ získal prestižní evropské ocenění za péči o přírodu

Projekt LIFE+ získal prestižní evropské ocenění za péči o přírodu

Projekt LIFE+ získal prestižní evropské ocenění za péči o přírodu

5.6.2014

Cena byla udělena za komunikaci a práci s veřejností v rámci ochrany soustavy evropsky chráněných území - Natura 2000

Celoevropská Cena Natury 2000 [1] je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000 [2]. Cenu v kategorii Komunikace obdržel projekt AOPK ČR "Stepi Lounského středohoří"[3], který realizuje Správa CHKO České středohoří. Do finále se ze 163 přihlášených dostal i další projekt z ČR.

Vítězové byli oznámeni 21. května na slavnostním ceremoniálu v Bruselu. Porotu nejvíce zaujal fakt, že se projekt mnoha různými metodami snaží zviditelnit a přiblížit prostředí suchých stepních trávníků, což je téma bezesporu méně chytlavé, než např. záchranné projekty pro velké savce.

 

Projekt "Stepi Lounského středohoří" pomáhá chránit cenné stepní trávníky v lounské části Českého středohoří. Ty totiž patří k nejohroženějším místům naší krajiny. Jejich záchrana a dlouhodobé udržení jsou závislé na tom, zda se zde bude v budoucnu pást a likvidovat náletové a invazivní rostliny. Podstatnou součástí projektu je proto komunikace – s vlastníky, hospodáři, obcemi i širokou veřejností – bez žádné z těchto skupin totiž účinná ochrana přírody není možná.  To si Evropská unie si uvědomuje a každoročně uděluje ocenění také právě v kategorii "Komunikace".

 

Poznámky:

 [1] Více o soutěži na http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/about-the-award/index_en.htm

[2] Natura 2000 je soustava chráněných území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště v Evropské unii. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. V České republice ji tvoří 41 ptačích oblastí a 1075 evropsky významných lokalit. Více na www.natura2000.cz

[3] Projekt je podpořen v rámci finančního nástroje Evropské unie LIFE. Příjemcem dotace je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. Projekt bude probíhat do 30.6.2016. Celková výše dotace je 1.395.196 euro. Více na http://www.ochranaprirody.cz/life/life-stepi-lounskeho-stredohori/

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt