Obnova sadu na Oblíku

Obnova sadu na Oblíku

8.8.2011

V rámci projektu LIFE+ (Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří) bude v následujících letech velká pozornost věnována i obnově třešňového sadu na Oblíku.

Rozlohou přesahující 20 ha se třešňový sad na Oblíku řadí k těm větším sadům. Nachází se zde okolo dvou tisíc ovocných stromů, nejen třešní, ale i višní. slivoní, jabloní, hrušní nebo třeba ořešáků. Stromy jsou různého zdravotního stavu – od zdravých a vitálních stromů, přes polosuché až úplně suché stromy či jen jejich pahýly. Na různá stádia prosychajících stromů se váže obrovské množství entomofauny, a proto i úpatí Oblíku právem patří mezi cenné lokality Lounského středohoří. V kombinaci se zdejším teplým a suchým klimatem se zde setkáváme i s reliktními druhy.
V průběhu několika uplynulých let došlo díky absenci hospodaření v sadu k postupnému zarůstání křovinami a náletovými dřevinami, které mnohdy negativně působí například na hmyzí společenstva vyvíjející se ve kmenech chřadnoucích stromů. Po opětovném zavedení vhodného managementu (odkřovinění a pastvy), budou moci být vysazeny nové sazenice ovocných stromů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt