Mapování okáče skalního

Mapování okáče skalního

22.8.2011

V neděli 14.8.2011 proběhla v Českém středohoří rámci projektu Life+ první část mapování okáče skalního.

V neděli 14.8.2011 proběhla v Českém středohoří rámci projektu Life+ první část mapování okáče skalního.V neděli 14.8.2011 proběhla v Českém středohoří rámci projektu Life+ první část mapování okáče skalního.V neděli 14.8.2011 proběhla v Českém středohoří rámci projektu Life+ první část mapování okáče skalního.Navštíveny byly lokality Raná, Oblík-Srdov-Brník a Křížové vršky. Celkem bylo pozorováno 28 jedinců okáče skalního (Chazara briseis)s převahou samců. Kromě toho byl zaznamenán i naturový druh motýla – přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Na Křížových vršcích byl dokonce nalezen vzácný okáč metlicový (Hipparcha semele).

Velcí denní motýli se obecně mapují formou terénní pochůzky po místech, která jsou pro daný druh typická. Sčítá se každý pozorovaný jedinec, ať už letící nebo sedící na živné rostlině. Pro přesné určeníi u vzájemně si podobných druhů se používá odchyt do sítí, případně i značení odchycených jedinců (např. kvůli zjišťování doletových vzdáleností). Tento týden bude monitoring pokračovat, mapovatele se síťkou můžete potkat na Odolickém vrchu, Milé či Kamýku.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt