Aktuality projektu LIFE+

Pro aktuality projektu LIFE+ si prosím z nabídky vyberte položku AOPK ČR.

Pozvánka na terénní seminář OPŽP

Pozvánka na terénní seminář OPŽP

19.5.2017

Krajinotvorná opatření na Šumpersku

AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko

Pokračování vycházky do NPR Úhošť

Pokračování vycházky do NPR Úhošť

18.5.2017

V sobotu 27. května 2017 se koná pokračování zajímavé botanické vycházky do cenného území národní přírodní rezervace Úhošť ve vrcholném období květu. Tentokrát projdeme západní polovinu Úhoště přes kouzelné Meziříčské údolí k Brodcům a vyšlapeme jižní strání na vrchol. Uvidíme zachovalou teplomilnou hájovou květenu a nezapomenutelné kavylové stepi. Průvodcem je Radek Fišer ze Správy CHKO Slavkovský les.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Přijďte se podívat na kvetoucí rojovník bahenní.

Přijďte se podívat na kvetoucí rojovník bahenní.

18.5.2017

Na Červeném blatě kvete rojovník! A také suchopýr. A zatím nekoušou komáři!

AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko

Proběhl seminář k OPŽP pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Proběhl seminář k OPŽP pro Královéhradecký a Pardubický kraj

15.5.2017

Pořádala jej 11.5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, ve spolupráci s Pardubickým krajem.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy

Vrch Zlatník u Mostu byl vyhlášen národní přírodní rezervací

Vrch Zlatník u Mostu byl vyhlášen národní přírodní rezervací

12.5.2017

Stalo se tak 15. dubna 2017, po dlouhých 48 letech od prvního návrhu z roku 1969.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

12.5.2017

Dne 11.5.2017 proběhl seminář OPŽP, byl vhodný jak pro zpracovatele žádostí, projektanty tak pro zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 - Prioritní osa 4. V prezentacích byly představeny účastníkům možnosti čerpání dotačních prostředků z OPŽP 2014+ a nejčastější problémy v rámci podávání žádostí. Na závěr byl prostor pro dotazy účastníků.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Pozvánka na seminář OPŽP 2014 -2020, PO 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu

Pozvánka na seminář OPŽP 2014 -2020, PO 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu

11.5.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Vás srdečně zve na seminář zaměřený na možnosti získání finanční podpory z prioritní osy 4.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko

Speciální zařízení chrání hráz rybníka Okrouhlík na Domažlicku před bobrem

Speciální zařízení chrání hráz rybníka Okrouhlík na Domažlicku před bobrem

11.5.2017

Rodina bobra evropského, která se na rybníku Okrouhlík usídlila před několika lety, si v hrázi hloubila úkryty a ucpávala výpust.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Tradičně vyjdeme za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

Tradičně vyjdeme za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

11.5.2017

Opět Správa CHKO Slavkovský les pořádá odpolední vycházku za poznáním vzácných druhů rostlin, jež můžeme najít i za našimi humny. Koná se v úterý 16. května 2017 od 16:00. Sraz účastníků exkurze je v parku u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních. S průvodci Přemyslem Tájkem a Janou Rolkovou se podíváme do mokřadní louky s typickými rostlinnými druhy vrcholného jara včetně našich planě rostoucích orchidejí.

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Dubnové akce v Českém krasu se vydařily

Dubnové akce v Českém krasu se vydařily

11.5.2017

Přinášíme vám přehled akcí pro veřejnost, které v dubnu 2017 uspořádala AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras.

AOPK ČR, RP Střední Čechy

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 /

Kalendář akcí

AOPK ČR na Facebooku

Schránka01

Naučné stezky Všechny stezky

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt