NK Sady u Blešna

Záhlaví_WEB_01


 

Sady u Blešnem

 

Sady u Blešna

 

Tato projektová lokalita se nachází pod Blešenským vrchem. Skládá se z rozsáhlých zarostlých a opuštěných bývalých sadů. Najdeme tu třešně, švestky, hrušně a jabloně s podrostem ovsíkových luk. Extenzivně udržované plošky, které zatím nejsou zarostlé, podporují relativně dobře udržené části suchých trávníků několika míst (oblasti udržované vlastníky lokálně a nepravidelně).

Krajina je tvořena xerofilními společenstvy trávníků, keřů a lesních stepí s termofilními rostlinami a živočichy. Ohroženými druhy zvířat této projektové lokality jsou ještěrka zelená (Lacerta viridis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a krutihlav obecný (Jynx torquilla).

Vzhledem k tomu, že projektová lokalita Sady u Blešna je cenným areálem se starými ovocnými stromy doprovázenými loukami a pastvinami suchých trávníků a rozmanitou teplomilnou flórou a faunou, je především potřeba potlačit zarůstání a progresivní invazi rozsáhlých keřů a stromů (Crataegus sp., Rosa canina., Prunus spinosa, Fraxinus excelsior). Managementovou prioritou je odstranění nežádoucích expanzivních křovin a ovocných stromů spolu s následnou údržbou míst v podrostu (seč, pastva).

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt