Saranče skalní

Záhlaví_WEB_01


 

Stenobothrus eurasius

 

Saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

Saranče skalní je nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední Evropy (Rakousko, Slovensko) velmi vzácným druhem chráněným v rámci soustavy Natura 2000 žijícím na obtížně přístupných místech. Celkem bylo popsáno šest poddruhů této saranče a na Litoměřicku se dokonce nachází endemický poddruh Stenobothrus eurasius bohemicus, se kterým se setkáme jedině v Lounském středohoří.

Tato saranče obývá strmé teplé a suché skalní stráně jižních a jihovýchodních svahů bez vegetace. Sarančata jsou polyfágní, proto druhové složení rostlinstva na lokalitě není až tak podstatné.

Saranče má pouze jednu generaci v roce, nymfy se líhnou v květnu, dospívají v červenci a aktivují do října.

Management lokalit saranče skalní v CHKO České Středohoří musí být založen na udržování biotopu druhu – skalních stepí s množstvím obnažené půdy a vystupujících skalek a balvanů. Základem péče o lokality je pastva ovcí, ideálně smíšeného stáda ovcí a koz. Ideální je dlouhodobá pastva přes celou vegetační sezónu s velmi nízkou zátěží.  V případě, že by přes pravidelnou pastvu docházelo k rozvoji křovin i v centrálních částech velkých lokalit, je taktéž nutné provést jejich (téměř) úplné odstranění.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt