Koniklec otevřený

Záhlaví_WEB_01


 

Koniklec otevřený

 

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

 

Druh roste na výslunných travnatých stráních, skalních stepích a skalách (zpravidla silikátové nebo neutrální vyvřeliny), pískovcových skalkách a v řídkých borech. Vyhovuje mu spíše rozvolněná vegetace. Stráně a stepi byly v minulosti často spásány, což mělo na druh příznivý selektivní účinek. Rozkvétá už v březnu a kvete až do dubna.

Koniklec otevřený je euroasijsko–kontinentálním druhem, jeho evropská naleziště leží v Německu, Polsku, Finsku, Švédsku, Bělorusku, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a Rumunsku. Koniklec otevřený je u nás vzácným naturovým druhem, roste přibližně na 15 lokalitách v České republice. Česká republika tvoří západní hranici jeho rozšíření. Na Litoměřicku ho můžeme najít na lokalitách Borečský vrch a Holý vrch u Hlinné.

Populace zpravidla vykazují klesající trend, pokud se na lokalitách neprovádí vhodný management. Druh je ohrožen zarůstáním náletem dřevin, zahušťováním travního drnu a kumulací stařiny.

Optimální způsob hospodaření je extenzivní pastva ovcí nebo koz, případně kosení travních porostů. Na stepních lokalitách je také nutný výřez křovin, pokud jejich růst nepotlačí pastva. Vzhledem k vzácnosti druhu a širšímu spektru vegetačních typů a klimatických podmínek je potřeba stanovit přesný způsob managementu individuálně pro každé území.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt