Ústředí

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada (14a) – úvazek 0,5 v Oddělení druhové ochrany rostlin (114), Odbor zvláštní ochrany přírody (110) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 20. 1. 2020)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Rada (1173) – metodik vzdělávání v Oddělení práce s veřejností (311), Samostatný odbor vnějších vztahů (310) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 23. 1. 2020)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada (1171) – koordinátor obsahu vzdělávacích kurzů – úvazek 0,5 v Oddělení práce s veřejností (311), Samostatný odbor vnějších vztahů (310) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 23. 1. 2020)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo Odborný rada – vodohospodář (67) – úvazek 0,6 v Oddělení péče o vodní ekosystémy (132), Odbor péče o přírodu a krajinu (130) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 3. 2. 2020)

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo Asistent(-ka) ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se služebním působištěm Praha (lhůta pro zasílání podkladů do 15. 2. 2020)

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – ekolog (683) v Oddělení MZCHÚ (112), Odbor zvláštní ochrany přírody (110), se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 14. 2. 2020)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt