Ústředí

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – krajinný ekolog – projektový manažer se zaměřením na vodní hospodářství či ekonomiku (726) v Oddělení projektů OPŽP (134), Odbor péče o přírodu a krajinu (130) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 16. 12. 2019)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – odborník projektového oddělení (1172) v Oddělení projektů s mezinárodní účastí (133), Odbor péče o přírodu a krajinu (130) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 20. 12. 2019)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – koordinátor managementu (zoolog/botanik) (1169) v Oddělení péče o terestrické ekosystémy (131), Odbor péče o přírodu a krajinu (130) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 23. 12. 2019)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – botanik (20) v Oddělení druhové ochrany rostlin (114), Odbor zvláštní ochrany přírody (110) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 23. 12. 2019)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební Odborný rada – specialista veřejných zakázek (1175) v Oddělení právní podpory a veřejných zakázek (321), Samostatný odbor právně-personální (320) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 27. 12. 2019)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo Odborný rada – Geoinformatik (162) v Oddělení technické správy dat a datové podpory (242), Odbor informačního systému ochrany přírody (240) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 27. 12. 2019)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo Rada – Rozpočtář (1063) v Oddělení ekonomiky projektů a programového financování (212), Odbor finanční (210) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 2. 1. 2020)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo Rada – referent rozpočtu (804)) – úvazek 0,5 v Oddělení technické podpory uživatelů (232), Odbor správy a podpory ICT (230) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 2. 1. 2020)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt