AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Poradní orgány >> Rada AOPK ČR

Rada AOPK ČR

Rada AOPK ČR

Tento poradní orgán byl ustanoven s cílem otevřít profesionální ochranu přírody zainteresované veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Vedle zpětné vazby bude Rada i inspirací při koncepční a strategické práci organizace. Rada je platformou pro výměnu názorů, znalostí a zkušeností, výsledkem jednání Rady jsou doporučení Rady řediteli AOPK ČR. Členství v Radě AOPK ČR je čestné, bez nároku na odměnu.

Přehled externích členů rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

Ing. Václav ZEMEK – bývalý poslanec a místopředseda výboru pro životní prostředí PSP ČR 

Ing. Miroslav ZÁMEČNÍK – ekonomický expert

doc. Ing. Tomáš VRŠKA, Dr. – expert v lesnické ekologii a pěstění lesa Mendelovy univerzity, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Mgr. Milan ŠŤOVÍČEK – místostarosta Litvínova

Ing. Petr ŠILAR – senátor, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

prof. Ing. Dr. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc. – krajinný ekolog a pedolog, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. David STORCH, PhD. - ekolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky

prof. Ing. Petr SKLENIČKA, CSc. – krajinný ekolog, rektor České zemědělské univerzity, předseda Rady AOPK ČR

PhDr. Ivan RYNDA – sociální a kulturní ekolog, Fakulta humanitních studií UK, vedoucí katedry

Ing. Marie PĚNČÍKOVÁ - bývalá poslankyně a  členka výboru pro životní prostředí PSP ČR

Petr OREL - senátor, předseda Národní sítě záchranných stanic pro ohrožená zvířata

Ladislav OKLEŠTĚK -  poslanec, člen výboru pro životní prostředí PSP ČR, hejtman Olomouckého kraje

Ing.Petr MOUCHA, CSc. - expert v ochraně přírody, dlouholetý náměstek ředitele Správy chráněných krajinných oblastí, bývalý vedoucí Správy CHKO Český kras

prof. RNDr. Bedřich MOLDAN, CSc. – ekolog, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK, bývalý ministr ŽP

JUDr. Svatomír MLČOCH – právní  expert, bývalý náměstek ministra ŽP

doc. RNDr. Ladislav MIKO, PhD. – vedoucí zastoupení Evropské komise v Bratislavě

Ing. Michal KUČERA - bývalý poslanec a  předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny 

prof. RNDr. Pavel KOVÁŘ, CSc. – geobotanik, bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK

Mgr. Vojtěch KOTECKÝ – biolog

Ing. Kateřina KONEČNÁ – poslankyně Evropského parlamentu 

Ing. Dan JIRÁNEK –  Svaz měst a obcí

prof. RNDr. Helena ILLNEROVÁ, DrSc. – fyzioložka, bývalá předsedkyně AV ČR a České učené společnosti

Ing. Jan HŘEBAČKA – bývalý ředitel Správy KRNAP

PhDr. Robin BÖHNISCH – ředitel Správy KRNAP, bývalý poslanec a předseda výboru pro životní prostředí PSP ČR

prof. RNDr. Vladimír BEJČEK, CSc. – zoolog, děkan Fakulty životního prostředí  České zemědělské univerzity

RNDr. Libor AMBROZEK – botanik, předseda ČSOP, bývalý ministr ŽP

 

Tajemník a místopředseda Rady AOPK ČR – RNDr. František POJER

 

Aktualizace k  14.9.2018

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt