AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro územní systém ekologické stability

OS pro územní systém ekologické stability

Odborná skupina pro územní systémy ekologické stability (ÚSES) vznikla za účelem řešení problematiky a koordinace postupu AOPK ČR v oblasti ÚSES. Byla zřízena Organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 53 dne 25. 6. 2008. Zaměřuje se předavším na tyto činnosti:

  • utváření metodických pokynů v oblasti vymezování a realizace ÚSES a v péči o skladebné části ÚSES
  • příprava podkladů k problematice ÚSES v rámci tvorby legislativních předpisů
  • hodnocení výstupů, zpracování a využití získaných dat ÚSES
  • začlenění ÚSES do příslušných mezinárodních aktivit

Členové odborné skupiny:

Ing. Michal Servus – předseda   
Mgr. Jan Kyselka - tajemník
Ing. Petr Bauer
Jitka Bauerová
RNDr. Miroslav Hátle, CSc.
Ing. Ivan Kasalický
Mgr. Jaromír Kosejk
RNDr. Václav Petříček
RNDr. Jan Plesník, CSc.
Martin Buk
Mgr. Ondřej Tomášek
Ing. Václav Hlaváč
Ing. Eva Voženílková

Zápisy z jednotlivých setkání jsou k dispozici u tajemníka odborné skupiny.

Kontakty :

Ing. Michal Servus, předseda odborné skupiny

AOPK ČR, RP Správa CHKO Litovelské Pomoraví 

tel. 585 344 156

email: michal.servus@nature.cz

 

Mgr. Jan Kyselka, tajemník odborné skupiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov
tel. 283 069 232

email: jan.kyselka@nature.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt