AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro práci s veřejností

OS pro práci s veřejností

Odborná skupina pro práci s veřejností je poradním orgánem ředitele AOPK ČR. Její činnost byla po změně organizační struktury AOPK ČR obnovena v únoru roku 2016.

Cíle odborné skupiny

  • Připravovat podklady a návrhy pro strategická rozhodnutí ředitele AOPK ČR v oblasti koncepčního přístupu AOPK ČR při práci s veřejností se zohledněním aktuálního stavu a trendů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
  • Zaujímat stanoviska k přístupu k práci s veřejností jako formy naplňování cílů ochrany přírody a krajiny s ohledem na sjednocující prvky
  • Iniciovat vytváření metodických materiálů a postupů pro jednotné použití při práci s cílovými skupinami veřejnosti
  • Podporovat a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé aktivity práce s veřejností

Odborná skupina má zejména tyto úkoly:

  • Vyhodnocování účinnosti Rámcové strategie práce s veřejností AOPK ČR a podle potřeby předkládání návrhů na její aktualizaci
  • Posuzování návrhů Akčních plánů a iniciativní připomínkování dalších návrhů, zejména při stanovování prioritních opatření na jednotlivé roky
  • Posuzování přístupu k problematice práce s veřejností uvnitř organizace a s dalšími partnery a spolupracujícími subjekty z pohledu koncepčních a sjednocujících postupů
  • Analýza zkušeností a dobré praxe v rámci jednotlivých pracovišť AOPK ČR i v rámci spolupráce s  dalšími partnery a subjekty
  • Předkládání iniciativních návrhů na metodologickou podporu práce s veřejností v AOPK ČR
  • Navrhuje vytváření projektových týmů pro konkrétní oblasti práce s veřejnosti

Členové odborné skupiny: 

 

Jaroslav Obermajer (vedoucí) - AOPK ČR, ředitel RP Střední Čechy

Karolína Šůlová (tajemník) - AOPK ČR, vedoucí oddělení práce s veřejností

Jiří Matuška - AOPK ČR, RP Jižní Morava

Libor Ambrozek -  AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty

Jindřich Horáček - AOPK ČR, RP SCHKO Slavkovský les

Tomáš Peckert - AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Petr Šaj - AOPK ČR, RP Olomoucko

Tomáš Besta - AOPK ČR, RP Liberecko

Petr Kříž - AOPK ČR, RP Ústecko

František Šulgan - AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy

František Pojer - AOPK ČR, ředitel SOVV

Lenka Šoltysová - AOPK ČR, SOVV

Květa Černohlávková - AOPK ČR, SOVV

Ondřej Vítek - AOPK ČR, SOPK

 Externisté:

Blažena Hušková

Tomáš Růžička

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt