AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro práci s veřejností

OS pro práci s veřejností

Odborná skupina pro práci s veřejností je poradním orgánem ředitele AOPK ČR. Její činnost byla po změně organizační struktury AOPK ČR obnovena v únoru roku 2016.

Cíle odborné skupiny

  • Připravovat podklady a návrhy pro strategická rozhodnutí ředitele AOPK ČR v oblasti koncepčního přístupu AOPK ČR při práci s veřejností se zohledněním aktuálního stavu a trendů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
  • Zaujímat stanoviska k přístupu k práci s veřejností jako formy naplňování cílů ochrany přírody a krajiny s ohledem na sjednocující prvky
  • Iniciovat vytváření metodických materiálů a postupů pro jednotné použití při práci s cílovými skupinami veřejnosti
  • Podporovat a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé aktivity práce s veřejností

Odborná skupina má zejména tyto úkoly:

  • Vyhodnocování účinnosti Rámcové strategie práce s veřejností AOPK ČR a podle potřeby předkládání návrhů na její aktualizaci
  • Posuzování návrhů Akčních plánů a iniciativní připomínkování dalších návrhů, zejména při stanovování prioritních opatření na jednotlivé roky
  • Posuzování přístupu k problematice práce s veřejností uvnitř organizace a s dalšími partnery a spolupracujícími subjekty z pohledu koncepčních a sjednocujících postupů
  • Analýza zkušeností a dobré praxe v rámci jednotlivých pracovišť AOPK ČR i v rámci spolupráce s  dalšími partnery a subjekty
  • Předkládání iniciativních návrhů na metodologickou podporu práce s veřejností v AOPK ČR
  • Navrhuje vytváření projektových týmů pro konkrétní oblasti práce s veřejnosti

Členové odborné skupiny: 

Jaroslav Obermajer (vedoucí) - AOPK ČR, ředitel RP Střední Čechy

Květa Černohlávková (tajemník) - AOPK ČR, oddělení práce s veřejností

Tomáš Růžička - AOPK ČR, ředitel odboru vnějších vztahů

Karolína Šůlová - AOPK ČR, vedoucí oddělení práce s veřejností

Jiří Matuška - AOPK ČR, RP Jižní Morava

Libor Ambrozek -  AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu

Jindřich Horáček - AOPK ČR, ředitel RP SCHKO Slavkovský les

Tomáš Peckert - AOPK ČR, ředitel RP SCHKO Český les

Petr Šaj - AOPK ČR, RP Olomoucko, vedoucí Správy CHKO Jeseníky

Tomáš Besta - AOPK ČR, RP Liberecko, vedoucí Správy CHKO Lužické hory

Petr Kříž - AOPK ČR, ředitel RP Správa CHKO České středohoří

František Šulgan - AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy, vedoucí provozního oddělení

František Pojer - AOPK ČR, RP Střední Čechy, vedoucí Správy CHKO Český kras

Lenka Šoltysová - AOPK ČR, SOVV, oddělení práce s veřejností

Ondřej Vítek - AOPK ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, oddělení CHKO

 Externisté:

Blažena Hušková

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt