AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro Nálezovou databázi ochrany přírody

OS pro Nálezovou databázi ochrany přírody

Pro řešení koncepčních a odborných otázek obsahu, rozvoje a zpřístupňování Nálezové databáze ochrany přírody byla v roce 2010 zřízena odborná skupina. 

Nálezová databáze ochrany přírody je jednou z hlavních součástí Informačního systému ochrany přírody. Databáze shrnuje dostupná lokalizovaná data o výskytu druhů rostlin, hub i živočichů,  její prohlížecí aplikací je Filtr nálezových data (FiND), její zadávací aplikací je NDOP (Nálezová data ochrany přírody). Databáze je přístupná na základě smlouvy, popř. jsou z ní poskytována data.

Obsahová stránka nálezové databáze je v gesci odboru monitoringu biodiverzity, technicky ji zajišťuje odbor Informačního systému ochrany přírody.

Hlavními úkoly odborné skupiny jsou:

  • analýza a návrhy, diskuse a následně časový plán řešení problematických okruhů obsahu a efektivity užití všech složek Nálezové databáze ochrany přírody,
  • odborná a metodická podpora koncepčního rozvoje Nálezové databáze ochrany přírody ve věcech obsahu, vytěžování a souladu s ostatními projekty v oblasti sběru dat o biodiverzitě a IT prostředky AOPK ČR.

Členy odborné skupiny jsou odborní pracovníci AOPK ČR, jak z obou výše zmíněných odborů, tak i z regionálních pracovišť.

Předseda skupiny: Luděk Čech
Tajemník skupiny: Karel Chobot (kontakt mailto: karel.chobot@nature.cz)
Členové: J. Zárybnický, Z. Kučera, A. Krása, L. Jeřábková, M. Waldhauser, L. Škapec, P. Lustyk, I. Kneblová, T. Tichý, E. Vojtěchovská, J. Pykal

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Kaplanova 1931/1

148 00  Praha 4 – Chodov

Záznamy ze setkání OS:

První setkání (2010)

Druhé setkání (2011)

Třetí setkání (2012)

Čtvrté setkání (2012)

Páté setkání (2013)

Šesté setkání (2014)

Sedmé setkání (2014)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt