AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro CITES

OS pro CITES

Odborná skupina pro CITES

Odborná skupina pro CITES byla zřízena pro řešení koncepčních a odborných otázek CITES. Její náplň je uvedena v Organizačním opatření ředitele č. 34.4. Hlavními úkoly odborné skupiny jsou zejména:

1.    Příprava nebo připomínkování strategických dokumentů a metodik, které řeší problematiku mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

2.    Příprava a připomínkování odborných podkladů pro jednání Vědecké prověřovací skupiny CITES (SRG) při Evropské komisi.

3.    Metodická podpora ve věci vydávání odborných stanovisek vědeckého orgánu CITES v souladu s § 27 zákona.

4.    Zpracování odborných materiálů a podkladů pro legislativní nástroje v problematice CITES.

 

Podle nového jmenování od března 2015 je OS v tomto složení:

Ing. Roman Zajíček - vedoucí odborné skupiny; AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno, roman.zajicek@nature.cz, 549 211 067
RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D. - tajemnice; AOPK ČR, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, jindriska.jelinkova@nature.cz

RNDr. Jan Plesník, CSc. - AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce

Ing. Silvie Ucová - AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES

Mgr. Barbora Kaminiecká - AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES

Mgr. Jakub Makal - AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES

Mgr. Eva Měráková - AOPK ČR, oddělení EVL 

Mgr. Jana Hrdá - AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES

RNDr. Jiří Šafář - AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES

MVDr. Martin Jánošík - MěVS, vrchní veterinární inspektor

RNDr. Jan Robovský, Ph.D. - JČU, odborný pracovník zoolog

Odborná skupina pro CITES se schází minimálně dvakrát za rok. Zápisy z jednotlivých setkání jsou uloženy u tajemnice.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt