AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS komise pro rybí přechody

OS komise pro rybí přechody

Odborná skupina - komise pro rybí přechody

Odborná skupina – komise pro rybí přechody je odborným orgánem zajišťující odbornou podporu činnosti regionální pracovišť a ředitelství AOPK ČR.  Činnost OS je zaměřena na problematiku migrační prostupnosti vodních toků ve vztahu k ochraně vodních živočichů, zejména zvláště chráněných druhů ryb a dalších zvláště chráněných druhů živočichů existenčně závislých na migracích ve vodních tocích. Cílem činnosti OS je zlepšit odborné zázemí pro navrhování, realizaci a posuzování funkčnosti rybích přechodů, vytvářet podklady pro stanoviska a připomínky ke koncepčním materiálům v oblasti ochrany vodních ekosystémů a v neposlední řadě posuzování konkrétních studií a projektů zabývajících se migrační prostupností vodních toků.

Odborná skupina – komise pro rybí přechody byla zřízena OOŘ č. 21.1.

Odborná skupina se schází dle potřeby a požadavků regionálních pracovišť AOPK ČR, minimálně však 4x ročně.

Příští jednání OS: 1.3.2018

 

Seminář zprůchodnění migračních překážek vodních toků, konaný dne 10.11. 2016

Materiály ke stažení

Program

Prezentace:

Holub, Marek, Muška a kol., Musil a kol., Veselý, Beneš, Keprta, Cidlinský, Köck, Dohnal, Bokiš, Čížová, Novosad a kol., Hladík a kol., Museth

"Seminář byl pořádán díky partnerům AOPK ČR - Povodí Vltavy s.p., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v.v.i. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s."

 

 

Postup projednání konkrétních studií, záměrů a projektů v Komisi pro rybí přechody a náležitosti žádosti o stanovisko AOPK ČR je ke stažení zde.  

 

Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2014 je k dispozici zde.

 

Členové Odborné skupiny, kontakty:

Ing. Miloš Holub, Ph.D. (předseda) – AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, milos.holub@nature.cz, 354 401 962

Mgr. Zdeněk Vogl (tajemník) l - AOPK ČR, oddělení péče o vodní ekosystémy,  zdenek.vogl@nature.cz, 283 069 222

Ing. Pavel Marek  – AOPK ČR, odd. péče o vodní eokosystémy, pavel.marek@nature.cz, 724 771 145, 283 069 223

Ing. Pavel Vrána, Ph.D., ČRS - Rada, hospodářské oddělení, vrana@rybsvaz.cz

Ing. Jiří Musil, Ph.D. - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., jiri_musil@vuv.cz

Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. – Ostravská univerzita, katedra biologie a ekologie, Bohumir.Lojkasek@osu.cz

Ing. Kamil Farský – AOPK ČR, RP Liberecko, kamil.farsky@nature.cz, 482 428 973 

Doc.Ing.Petr Hartvich, CSc. – Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod,  hartvich@seznam.cz

Ing. Jan Mocek – AOPK ČR, RP Liberecko, jan.mocek@nature.cz, 481 322 292

Doc. Ing. Karel Vrána, CSc. - ČVUT Praha – Fakulta stavební, vrana@fsv.cvut.cz

Mgr. Radka Jakoubková – AOPK ČR, vodohospodář, radka.jak@atlas.cz

Mgr. Jan Koutný, Ph.D. – AOPK ČR, RP Olomoucko, jan.koutny@nature.cz, 585 238 837

Ing. Roman Zajíček, AOPK ČR, RP Jižní Morava, roman.zajicek@nature.cz, 549 211 067

Mgr. Miroslav Kubín - AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy, miroslav.kubin@nature.cz, 571 654 293

Ing. Jiří Neudert - AOPK ČR, RP Jižní Čechy, jiri.neudert@nature.cz, 384 701 018

Mgr. Tomáš Bartůšek - AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy, tomas.bartusek@nature.cz, 569 408 268

Mgr. Martin Čapek - AOPK ČR, RP Východní Čechy, martin.capek@nature.cz, 494 539 545

Ing. Zdeněk Myslík - AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, zdenek.myslik@nature.cz, 373 300 059

Ing. Lukáš Koryťák, AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, 7nxk9Wag~rGk1YUS98GE8329g, 416 574 619

Regionální garanti:

Ve smyslu OOŘ 21.1. plní členové odborné skupiny rovněž roli regionálních garantů, kteří plní úkoly uložené předsedou odborné skupiny ve vztahu ke svěřenému regionu a současně v rámci své působnosti poskytují regionálním pracovištím konzultace.

Mapka územní s působnosti regionálních garantů je ke stažení zde.

Doporučená literatura - ke stažení zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt