AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS – Architektonická komise AOPK ČR

Odborná skupina – Architektonická komise AOPK ČR

 

Odborná skupina – Architektonická komise AOPK ČR vznikla za účelem koordinace postupu AOPK ČR při posuzování záměrů architektonicky sporných objektů v Chráněných krajinných oblastech (dále jen „CHKO“). Architektonická komise AOPK ČR má zejména tyto úkoly:

  1. objektivizovat postupy a minimalizovat problémy při hodnocení vlivu staveb a záměrů,
  2. odborně posuzovat sporné případy staveb a záměrů na území CHKO,
  3. spolupracovat na vytváření metodických pokynů týkajících se problematiky územního plánování, výstavby a hodnocení krajinného rázu.

Členové odborné skupiny:

Ing. Hana Heinzelová, předsedkyně

AOPK ČR, RP východní Čechy, SCHKO Broumovsko

Ing. Tereza Hrubá, tajemnice

AOPK ČR, Praha, Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Jaromír Kosejk

AOPK ČR, Praha, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Ing. arch. Jana Mejzrová

AOPK ČR, RP Liberecko, SCHKO Jizerské hory 

Ing. arch. Kamila Žifčáková

AOPK ČR, RP jižní Čechy, SCHKO Blanský les 

Ing. arch. Ladislav David

Projektový ateliér David

Ing. arch. František Jeřábek

Jeřábek František Architektonický atelier

Ing. Tereza Kubištová

MŽP – odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Mgr. Lukáš Klouda

krajinář, poradce v oblasti ŽP

Ing. Vladimír Mikeš

urbanista

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Zahradnická fakulta MENDELU

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Fakulta životního prostředí ČZU

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.

Stavební fakulta ČVUT v Praze

Ing. Eliška Zimová

Löw & spol. s. r. o.

 

Zápisy z jednotlivých setkání jsou k dispozici u tajemníka odborné skupiny.


Kontakty :

Ing. Hana Heinzelová, předsedkyně pracovní skupiny

AOPK ČR, RP východní Čechy, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 49, 549 54 Police nad Metují
tel. 491 549 022

 

Ing. Tereza Hrubá, tajemnice odborné skupiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Oddělení ochrany krajiny
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov
tel. 283 069 233

 

Složení regionálních architektonických komisí:

Společná regionální architektonická komise RP Správa CHKO Beskydy a Správa CHKO Bílé Karpaty:

Ing. Jana Pnioková - AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
Mgr. Jiřina Matějíčková - AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty
Ing. arch. Milan Šuška - architekt
Ing. Lubor Sawicki - architekt

 

Společná regionální architektonická komise RP Správa CHKO Český les a Správa CHKO Slavkovský les:

Ing. arch. Zdeněk Franta - architekt
Ing. Ivan Hložek - stavební inženýr
Ing. arch. Dalibor Urbanec - architekt

 

Regionální architektonická komise RP Jižní Čechy:

Ing. arch. Jana Mejzrová - AOPK ČR, RP Liberecko
Ing. arch. Ondřej Meloun - architekt
Ing. arch. Adéla Palová - architektka
Ing. arch. Jan Stach - architekt
Ing. arch. Aleš Procházka - architekt

 

Regionální architektonická komise RP Jižní Morava:

Ing. arch. Ivo Kabeláč - architekt
Mgr. Tomáš Dohnal - specialista v oblasti hodnocení krajinného rázu
Petr Matějka - AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj:

Ing. Michal Smrž - AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Ing. Jan Soukup - AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Ing. arch. Kamila Hrbáčová - architektka
Ing. Vladimír Mikeš - urbanista
Mgr. David Třešňák - územní plánovač
Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D. - architekt

 

Regionální architektonická komise RP Liberecko:

Ing. Irena Česká - AOPK ČR, RP Liberecko
Bc. Jana Dvořáková - AOPK ČR, RP Liberecko
Helena Egertová - AOPK ČR, RP Liberecko
Ing. arch. František Jeřábek - architekt
Ing. Yveta Krátká - AOPK ČR, RP Ústecko
Ing. arch. Jana Mejzrová - AOPK ČR, RP Liberecko
Ing. Petra Rydygrová - AOPK ČR, RP Liberecko
Ing. Kamila Svobodová - urbanistka

 

Regionální architektonická komise RP Olomoucko:

Ing. arch. Roman Gale  - architekt
Ing. arch. Milan Dvořák - architekt
Ing. Ladislav Trčka – stavební projektant
Ing. arch. Helena Salvetová - urbanistka
Ing. Pavla Marvanová – AOPK ČR, RP Východní Čechy

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Poodří:

Mgr. Jan Klečka, Ph.D. - AOPK ČR, RP Správa CHKO Poodří
Mgr. Václav Osmančík - AOPK ČR, RP Správa CHKO Poodří
Jana Svobodová - AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
Ing. arch. Kateřina Busch - architektka
Ing. Dušan Glogar - projektant

 

Regionální architektonická komise RP Střední Čechy:

Ing. arch. Jaroslav Černý - architekt
Ing. arch. Michal Havelka - architekt
Ing. arch. Jan Hubáček - architekt
Ing. arch. Tomáš Koreček, CSc. - architekt
Mgr. Lukáš Klouda - technický poradce v oblasti ŽP
Ing. arch. Tomáš Kubal - architekt
Ing. Petr Moucha, CSc - býv. vedoucí Správy CHKO Český kras
Ing. arch. Jiří Mrázek - architekt, NPÚ
Ing. arch. Jaroslav Němec, CSc - architekt
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D - architekt, stavební fakulta ČVUT
Lubomira Racková - architekt
Ing. Petr Štěpánek - býv. vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko
Ing. arch. Petr Vodrážka - architekt
Ing. Vladimír Voldřich - MMR, Odbor územního plánování

 

Regionální architektonická komise RP Ústecko:

Zdeňka Klenorová - zpracovatelka územních plánů
Ing. arch. Naďa Richterová - architektka
Ing. arch. Vlastimil Stránský - architekt
Ing. Yveta Krátka - AOPK ČR, RP Ústecko
Ing. Jana Mejzrová - AOPK ČR, RP Liberecko
Ing. Zdeněk Janda - AOPK ČR, RP Ústecko
Ing. Arch. Bohumila Šatrová, AOPK ČR - RP Ústecko
Ing. Lukáš Pařízek - AOPK ČR, RP Ústecko

 

Regionální architektonická komise RP Východní Čechy:

Ing. arch. Jana Mejzrová, AOPK ČR, RP Liberecko
Jaroslav Krunčík - projektant
Ing. Jiří Urban - stavební inženýr
Ing. arch. Pavel Linhart - architekt
Ing. arch. Jan Hubáček - architekt
Ing. arch. Tomáš Koreček - architekt
Ing. arch. Iva Lánská - architekt
Mga. Viktor Vlach - projektant
Ing. arch. Alexandr Skalický - architekt
Ing. arch. Ivana Petrů - architektka

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Žďárské vrchy:

Ing. arch. Aleš Burian - architekt
Ing. arch. Zbyněk Ryška - architekt
Ing. arch Silvie Jagošová - architektka
Doc. Ing. Alena Salašová - Mendelova univerzita v Brně
Ing. Josef Rusňák -  AOPK ČR, RP Východní Čechy

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt