AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

prohlaseni spravce dle čl. 12 GDPR.pdf

informace o zpracování osobnich udaju podle §18 odst. 2-zak. 101_2000 Sb.pdf

Znění obecného nařízení GDPR: http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

 

Informace o zpracování osobních údajů
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je jako správce povinna informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Vzhledem k této povinnosti podáváme následující informace subjektu údajů podle č. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

čl. 13 se týká případů, kdy jsou osobní údaje získány od subjektu údajů
čl. 14 se týká případů, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky tímto podává informace o zpracování osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou vedeny zákonným způsobem v rámci spisové služby a v řízeních, které patří do působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky:

Spisová služba:
spisová služba čl. 13_informace
spisová služba čl. 14_informace

Vedení řízení:
vedení řízení čl. 13_informace
vedení řízení čl. 14_informace

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt