AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Kalendář akcí >> 50. výročí CHKO Jeseníky

50. výročí CHKO Jeseníky

Konference k 50. výročí chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Při příležitosti výročí pořádáme konferenci na téma: "Jeseníky v měnící se Evropě".

Konference se sestává ze dvou částí:
- slavnostní zahájení se bude konat v pondělí 4. listopadu 2019 od 16:00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce
- odborná část konference se bude konat ve dnech 12. - 14. 11 2019 v lázních Karlova Studánka.

Přihlašování na odbornou část bude probíhat na těchto webových stránkách prostřednictvím formuláře a to v předpokládaném termínu od 2. 9. do 5. 10. 2019

 

 Program odborné části konference 12.–14. 11. 2019, lázně Karlova Studánka

 

středa 12. listopadu 2019

 1. exkurze: a) To nejzajímavější z NPR Praděd, b) Karlova Studánka a okolí
 2. kulturní představení

 čtvrtek 13. listopadu 2019

I. blok – Fenomén Jeseníky

 1. Michal Servus (AOPK ČR): Vývoj ochrany přírody a krajiny Hrubého Jeseníku
 2. Leo Bureš: Fenomén Velká Kotlina
 3. Lýdie Dudová (AV ČR): Co říkají palynologické záznamy o vývoji krajiny a vegetace v Jeseníkách
 4. Jan Unucka (ČHMÚ): Zvláštnosti a zajímavosti jesenického počasí
 5. Michael Hošek (IUCN): Role chráněných území (a jejich správců) v měnícím se světě
 6. Ivan Rynda (UK): Ochrana přírody: principy a praxe

II. blok – Jeseníky a lidé

 1. Jan Kolář (AV ČR): Lidé v Jeseníkách před středověkou kolonizací. Fikce či fakt?
 2. Ivan Hornišer (Muzeum Bruntál): Vybrané kapitoly z historie Jeseníků
 3. Matěj Matela (Muzeum Jeseník): Historie využívání hřebenových partií Jeseníků
 4. David Zahradník (Monitoring návštěvnosti s.r.o.): 10 let monitoringu návštěvnosti v CHKO Jeseníky
 5. Michal Klimeš (HS Jeseníky): Vývoj turistiky z pohledu Horské služby

pátek 14. listopadu 2019

III. blok – Měnící se lesy Jeseníků

 1. Radim Hédl (AV ČR): Lesy ve světle globální změny
 2. Tomáš Vrška (ŠLP): Co vlastně v lesích Jeseníků chceme?
 3. Pavel Pokorný (AV ČR): Neřád v divočině. Jak dlouho už se v naších lesích hospodaří?“
 4. Václav Treml (UK): Změny alpínské hranice lesa od 40. let 20. století
 5. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA): Lesy a jejich management pohledem neziskových organizací
 6. Miroslav Svoboda (ČZU): Disturbance jako klíčová součást vývoje horských smrčin
 7. David Janík (VÚKOZ): Zeptejme se smrku na jeho sousedy
 8. Vojtěch Čada (ČZU): Monitoring nejzachovalejších lesů v Jeseníkách – struktura, dynamika, věk, biodiverzita

IV. blok – Biodiverzita Jeseníků

 1. Marek Banaš, Miroslav Zeidler (UPOL): Ekologické vegetační výzkumy v oblasti alpínského bezlesí Jeseníků
 2. Jiří Kocián: Horské jestřábníky - znovuobjevená součást jesenické flóry
 3. Josef Kašák (MENDELU): Brouci (Coleoptera) a změny prostředí v CHKO Jeseníky
 4. Petr Šaj (AOPK ČR), T. Pospíšil (MENDELU) – Ornitologické novinky z Jeseníků
 5. Aleš Dolný (OU): Populační dynamika a bioindikace reliktních druhů vážek na rašeliništích

 

Bližší informace budou uveřejněny spolu s přihlašovacím formulářem v průběhu prázdnin.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt