AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě, je určena nově ustavená Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. Nominace je možno posílat každoročně do konce března. Musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného (nebo jméno firmy), zdůvodnění, proč by měl cenu dostat, případně popis konkrétního projektu včetně lokalizace a kontakt na nominovaného i navrhovatele. Nominace zasílejte prosím elektronicky na adresu: kveta.cernohlavkova@nature.cz. O vítězi v obou kategoriích – počin a osobnost – rozhodne na základě doporučení Rady AOPK ČR ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Cena byla ustavena v roce 2018. 

Statut ceny najdete níže.

Cena AOPK CR (1) 

  Cena AOPK CR (2)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt