AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Zveřejnění schváleného standardu Likvidace vybraných invazních druhů rostlin

Zveřejnění schváleného standardu Likvidace vybraných invazních druhů rostlin

Zveřejnění schváleného standardu Likvidace vybraných invazních druhů rostlin

10.6.2016

Popisuje vybrané invazní druhy a jak proti nim zasahovat.

Na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ byl zveřejněn zpracovaný a schválený standard SPPK D02 007 Likvidace vybraných druhů invazních rostlin. Standard je na uvedených stránkách zdarma ke stažení (po zadání emailové adresy - z důvodu možnosti zaslat informaci o aktualizaci standardu).

Standard popisuje vybrané invazní druhy, situace, kdy proti nim zasahovat a zásahy vedoucí k jejich eradikaci či podstatnému omezení. Kritéria výběru druhů vycházejí z tzv. Černého seznamu invazních druhů ČR, který je zde také popisován. Metody lze aplikovat i na druhy příbuzné, zde neuvedené.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt