AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Zimní arboristická konference „Změna klimatu a péče o dřeviny“

Zimní arboristická konference „Změna klimatu a péče o dřeviny“

Zimní arboristická konference „Změna klimatu a péče o dřeviny“

1.2.2019

Jejím tématem je "Změna klimatu a péče o dřeviny“, koná se 28. 2. – 1. 3. 2019 v Praze.

Konferenci pořádá Arboristická akademie, ZO ČSOP ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze a s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Téma konference zahrnuje informace o celé řadě aktuálně probíhajících programů a výzkumných úkolů v oblasti péče o dřeviny. Hlavní náplní jsou především nutné změny technologií a přístupů k arboristickým postupům v souvislosti s problematikou změny klimatu. Součásti konference jsou kromě přednášek i diskuzní blogy a praktické workshopy.

Podrobné informace o programu konference včetně možnosti přihlášení naleznete na https://www.arboristickaakademie.cz/255-arboristicka-akademie-28-2-1-3-2019-zimni-arboristicka-konference-zmena-klimatu-a-pece-o-dreviny/

POZVÁNKA_ZIMNÍ ARBORISTICKÁ KONFERENCE

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt