AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Záchranný program hnědáska osikového byl přijat

Záchranný program hnědáska osikového byl přijat

Záchranný program hnědáska osikového byl přijat

24.2.2011

Tento kriticky ohrožený motýl u nás žije na posledním místě v Polabí

Ministerstvo životního prostředí dne 11.2.2011 oficiálně přijalo záchranný program pro hnědáska osikového (Euphydryas maturna). Jedná se o kriticky ohroženého motýla řídkých a prosluněných listnatých lesů, který se v ČR momentálně vyskytuje jen na poslední lokalitě v Polabí. Ohrožen je zejména nedostatkem vhodných biotopů, způsobeným změnou hospodaření v listnatých lesích, zejména upuštěním od pěstování nízkých a středních lesů a preferencí pěstování lesů vysokých. Hlavním cílem záchranného programu je zajistit dlouhodobé přežití hnědáska osikového v ČR. Vzhledem k opravdu kritické situaci tohoto druhu se záchranný program v první fázi zaměří na zlepšení podmínek pro život druhu na stávající lokalitě výskytu. V případě úspěšného nárůstu tamní populace pak záchranný program počítá i s přípravou biotopů na dalších historických lokalitách -  buď samovolným rozšířením, nebo repatriacemi tohoto motýla do míst jeho dřívějšího výskytu.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt