AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výzva TA ČR - program Zéta

Výzva TA ČR - program Zéta

Výzva TA ČR - program Zéta

16.10.2019

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 4. listopadu 2019.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA:

https://www.tacr.cz/program-zeta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/

Vzhledem k blížícímu se termínu možnosti podání záměrů (21. 11. 2019) a vzhledem k počtu očekávaných žádostí uchazečů o to, aby AOPK ČR plnila roli aplikačního garanta, upozorňujeme, že z důvodu nutnosti schvalovacího procesu v AOPK ČR je nutné, aby uchazeč dodal potřebné podklady (zejm. popis záměru a návrh „Letter of Intent“) do 4. 11. 2019. Žádáme uchazeče o průběžné konzultace tak, aby bylo možné upřesnit případné nejasnosti v záměru a roli AOPK ČR.

Autor snímku: J. Pešata

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt