AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Vyšlo jarní  číslo časopisu Ochrana přírody

Vyšlo jarní  číslo časopisu Ochrana přírody

Vyšlo jarní  číslo časopisu Ochrana přírody

27.4.2015

Jeho obálku zdobí fotografie tetřeva hlušce z národního parku Šumava.

V časopise najdete obsáhlý článek o prvním doloženém rozmnožování vlků v Čechách po dvou stech letech či analýzu třináctiletého období poskytování náhrad škod způsobených bobrem evropským.

Ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený hodnotí dvacet let, které uplynuly od chvíle, kdy bylo 1300 hektarů na Modravských slatích ponecháno samovolnému vývoji. K jeho přečtení lákají působivé mezititulky: Prales?, Hřbitov, První překvapení, Dno smrti, Cosi se opakuje, Les budoucnosti.

Rubrika Výzkum a dokumentace se věnuje čolku obecnému a ropuše obecné, další článek připomíná, že červené knihy a seznamy IUCN slaví už půl století.

Problémy související s krajinným rázem popisuje v rozhovoru Petr Sklenička, děkan Fakulty životního prostředí ČZU. A na ruský dálný východ vás zavede článek o Lazovském zapavedniku.

V časopise najdete mnoho dalších zajímavých textů.

Archiv starších čísel najdete zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt