AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Vyšel Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky

Vyšel Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky

Vyšel Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky

16.5.2017

Jde o první svazek nové řady, která bude věnována atlasům rozšíření vybraných a významných skupin organismů.

Lupenonožci jsou jednou z tříd korýšů. Zahrnují i velmi početné perloočky, ty však v atlase zpracované nejsou. Atlas se zabývá rozšířením atraktivních a jako celek zákonem chráněných listonohů, žábronožek, škeblovek a hrašníků. Jejich rozšíření je shrnuto knižně poprvé, autoři zrevidovali všechny dostupné historické a aktuální nálezy. Ty byly zpracovány do sítových map, fenogramů a hypsogramů (tedy grafů rozšíření v průběhu roku a podle nadmořské výšky). Atlas je bohatě doprovozen fotografiemi druhů i typických lokalit. Vedle podstaty atlasu: map a seznamů lokalit však atlas shrnuje i základní biologii a ohrožení všech našich dvanácti druhů skupiny.

Data o rozšíření, která AOPK ČR publikuje on-line v prostředí Nálezové databáze ochrany přírody (http://portal.nature.cz/kartydruhu/) tak dostala v případě lupenonožců kvalitní komentovaný knižní protějšek.

Atlas rozšíření velkých lupenonožců je možné zakoupit v knihovně AOPK ČR (cena 190 Kč), bude dostupný i v knižní distribuci. Elektronická verze je k dispozici na: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/359/050195.pdf?seek=1494943795

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt