AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Volavky na titulní straně dubnového čísla časopisu Ochrana přírody

Volavky na titulní straně dubnového čísla časopisu Ochrana přírody

Volavky na titulní straně dubnového čísla časopisu Ochrana přírody

28.4.2017

Autorem zdařilé fotografie je Jan Lipina.

Není náhoda, že fotografie na titulní straně je z chráněné krajinné oblasti Poodří. Ta letos slaví dvacet pět let od svého vyhlášení a zároveň byly nově vymezeny její hranice a zonace. Více se dozvíte v článku v rubrice Z naší přírody, do Poodří vás zavede i rozhovor s nedávno zvoleným senátorem Petrem Orlem.

Václav Hlaváč, Vlasta Škorpíková a Zbyněk Jaroška se v obsáhlém textu věnují problematice úrazů ptáků na linkách elektrrického vedení. Ukazuje se totiž, že i přes vynaložené úsilí počty zraněných a usmrcených ptáků významněji neklesají.

Novinky v mezinárodním obchodu s ohroženými druhy zvířat a rostlin shrnuje článek o 17. konferenci smluvních stran CITES, která se konala vloni na přelomu září a října v jifoafrickém Johannesburgu. Více v článu Jindřišky Jelínové, která se konference aktivně účastnila.

O trestném činu neoprávněného nakládání s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostliny pojednává článek Terezy Domčíkové v rubrice Právo v ochraně přírody.

Rubrika Mezinárodní ochrana přírody vás zavede na ptačí ostrov Fair Isle a do chráněných území Kyrgyzstánu.

Přejeme zajímavé čtení.                                                                    

Časopis Ochrana přírody najdete na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt