AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Velký Pařezitý:  zájem veřejnosti o ochranu zdejší přírody vítáme

Velký Pařezitý:  zájem veřejnosti o ochranu zdejší přírody vítáme

Velký Pařezitý:  zájem veřejnosti o ochranu zdejší přírody vítáme

4.9.2018

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je správcem rybníka Velký Pařezitý, chce nejen zachovat zdejší přírodu, ale také musí zajistit bezpečnost tohoto vodního díla.

Důvody pro zvolený postup při opravě rybniční hráze jsou podrobně shrnuty v tiskové zprávě AOPK ČR z 27.8.[1], byli s nimi opakovaně seznámeni i zástupci petičního výboru Petice za Pařezák, se kterými AOPK ČR aktivně komunikuje [2]. Účastníky stavebního řízení i dalších jednání byly i město Telč a obec Řásná [3]. Veškeré informace k veřejné zakázce jsou také dostupné na profilu zadavatele [4].

„Samozřejmě vítáme zájem veřejnosti o přírodu, je jasné, že ji nelze dlouhodobě účinně chránit bez lidí, kteří v daném místě žijí a mají je rádi. U Velkého Pařezitého rybníka jsme se paradoxně dostali do konfliktu s částí veřejnosti, která rybník využívá k rekreaci. Máme přitom bezpochyby stejný cíl - chceme, aby rybník Velký Pařezitý i jeho okolí zůstaly i nadále místem, které poskytuje domov vzácným rostlinám a živočichům. Podmínkou pro zachování přírodních hodnot i vodní bilance je potřeba, aby rybník mohl dlouhodobě být na plné hladině. To ovšem bez opravy jeho hráze zaručit nelze. Právě kvůli zachování přírodních hodnot do budoucna a zajištění bezpečnosti rybníka jsme k opravě hráze přistoupili,“ vysvětluje Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR.

Poznámky:

[1] Tiskové zprávy AOPK ČR

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/hraz-rybnika-velky-parezity-se-docka-opravy/

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pri-oprave-velkeho-pareziteho-rybnika-se-zvazi-kaceni-kazdeho-stromu/

Informace o připravované opravě z podkladů AOPK ČR, Jihlavský deník 14.6.

https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/velky-parezity-rybnik-bude-pristi-rok-bez-vody-20180614.html

[2] Dopis ředitele AOPK ČR zástupcům petičního výboru (15.8.), zaslání veškeré dokumentace (27.8.), veřejné projednání 21.8. svolané AOPK ČR K ČR za účasti technickobezpečnostího dozoru  a  projektanta (záznam a prezenční listina), email ředitele sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR zástupcům petičního výboru s nabídkou diskuse nad věcnými připomínkami (29.8.), email ředitele regionálního pracoviště AOPK ČR

[3] Stavební povolení včetně seznamu účastníků řízení (květen 2017, červenec 2017), jednání s účastníky řízení v Telči (23.5., záznamprezenční listina), dohodnutí harmonogramu vypouštění s uživateli vodních děl pod rybníky, správci vodních toků a vodoprávním orgánem, díky které neodteče žádná vypouštěná voda mimo rybniční soustavu (21.8.,  záznam a prezenční listina)

[4] https://ezak.mzp.cz/contract_display_9810.html

Veškerá korespondence je k dispozici na vyžádání.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt