AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Veletrh NATUR EXPO BRNO 2017

Veletrh NATUR EXPO BRNO 2017

Veletrh NATUR EXPO BRNO 2017

9.5.2017

Přijďte si poslechnout, jaké možnosti poskytuje Operační program Životní prostředí.

Odborníci z ministerstva životního prostředí  a jeho resortních organizací budou na veletrhu NATUR EXPO BRNO radit veřejnosti, jak a na co přesně lze dotace získat.

MŽP bude ve svém informačním stánku spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, ČHMÚ, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou inspekcí životního prostředí nebo Českou geologickou službou prezentovat aktuální projekty i strategie zaměřené na boj s klimatickou změnou, zejména pak se suchem.

Veletrhu se ve čtvrtek 11. května zúčastní také ministr životního prostředí Richard Brabec. Ministr navštíví stánek MŽP, kde budou probíhat konzultace k možnostem, jak a na jaká opatření v oblasti adaptace na sucho a klimatickou změnu lze získat dotace z Operačního programu Životní prostředí, z programu Nová zelená úsporám či Dešťovka. Na veletrhu zazní řada zajímavých přednášek na aktuální témata spojená s klimatickou změnou a suchem: mimo jiné například o rebilanci zásob podzemních vod, národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu, ochraně zemědělské půdy proti erozi ad.

Program MŽP na veletrhu NATUR EXPO BRNO:

čtvrtek, 11. 5. 2017, místo konání: Pavilon F, centrální expozice

10.00 – Financování péče o přírodu a krajinu z OPŽP 2014–2020 (Jiří Nyklíček, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

10.30 – Rebilance zásob podzemních vod (Eva Kryštofová, Česká geologická společnost)

11.00 – Předpovědi počasí a jejich využití (Petr Munster, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno)

12.00 – Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (Linda Franková, MŽP)

15.30 – Nedostatek vody v naší krajině jako bezpečnostní riziko (Jaroslav Rožnovský, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno)

pátek, 12. 5. 2017, místo konání: Pavilon F, centrální expozice

16:30 – Protierozní ochrana zemědělské půdy v kontextu změny klimatu (Michal Kotus, MŽP)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt