AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> V Orlických horách začíná připravovat Dům přírody

V Orlických horách začíná připravovat Dům přírody

V Orlických horách začíná připravovat Dům přírody

29.11.2018

Dnes to podpisem stvrdili zástupci všech partnerů - kraje, obce, muzea a AOPK ČR.

Dům přírody Orlických hor by měl vzniknout ve Zdobnici, v objektu bývalé obecní školy, který obec vlastní. Ta se také stane jeho provozovatelem.

Smlouvu o přípravě dnes podepsali hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štepán, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc, starosta obce Zdobnice Petr Novotný a Tomáš Zelenka, ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Projekt se nyní začíná připravovat, aby mohla být podána žádost o jeho financování z Operačního programu Životní prostředí.

Nosným prvkem Domu přírody Orlických hor bude trvalá interaktivní expozice o přírodě a krajině chráněného území v interiéru a exteriéru. Kolem budovy vzniknou lavičky, přístřešky i dětský koutek. Pracovníci orlickohorského domu budou kromě propagace turistických cílů, stezek nebo regionálních produktů pořádat pro školy a zájezdy cestovních kanceláří také tematické přednášky či specializované exkurze o ochraně přírody a krajiny Orlických hor.

„Cílem našeho programu Dům přírody je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek [1]. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří přispívají k ekonomickému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Domy přírody vítají návštěvníky při vstupu do chráněného území nebo v místě vysoké návštěvnosti či křížení turistických tras a informují různými formami veřejnost o fenoménech představovaného území. Zvyšují povědomí o základních principech a důvodech ochrany přírody a krajiny, podněcují zájem a vytvářejí pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu i obecně k ochraně přírody.

[1] V tuzemsku zatím vzniklo osm domů přírody -  DP Litovelského Pomoraví, DP Slavkovského lesa, DP Moravského krasu, DP Českého lesa, DP Poodří, DP Třeboňska, DP Blaníku, DP Českého ráje. Dále bylo v programu Dům přírody otevřeno 7 informačních středisek chráněných krajinných oblastí (IS CHKO Křivoklátsko, IS CHKO Český ráj, IS CHKO Bílé Karpaty, IS CHKO Beskydy, IS CHKO Litovelské Pomoraví, IS CHKO Blanský les, IS CHKO Moravský kras). Více na www.dumprirody.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt