AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> V Jizerských horách začínají tokat tetřívci. Nerušme je prosím

V Jizerských horách začínají tokat tetřívci. Nerušme je prosím

V Jizerských horách začínají tokat tetřívci. Nerušme je prosím

15.3.2019

Spolu se zimou je toto období stěžejní pro jejich přežití.

Právě proto nastavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory ve spolupráci s Jizerskou o.p.s. ve vybraných lokalitách, kde tetřívci tokají, klidovější režim. Konkrétně na čtyřech úsecích nebudou po 15. březnu v ranních hodinách strojově upravovány rolbami běžkařské stopy. V součtu jde o pouhých 12 km z více než 120 km magistrály a každý z těchto úseků má svou objízdnou trasu, kde budou moci lyžaři využít upravenou stopu [1].

„Omezení se týká výhradně strojové úpravy brzy ráno, tedy v době, kdy tetřívci tokají. V noci může úprava stop probíhat i nadále, vstup pro návštěvníky nebude nijak omezen. Chtěli bychom je ale požádat o ohleduplné chování – aby se nepouštěli mimo značené cesty, nedělali zbytečný hluk a měli svého psa na vodítku. Na nejčastěji využívaných trasách z Bedřichova, tedy na malém a velkém kolečku, změnu v režimu úpravy lyžaři vůbec nepocítí,“ vysvětluje Tomáš Korytář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory.

Kampaň na záchranu tetřívka obecného v Jizerských horách a Krkonoších nedávno zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko spolu se Správou KRNAP a Lesy ČR, krajským ředitelstvím Liberec kvůli tomu, že se počty těchto vzácných ptáků snižují. V terénu byly rozmístěny žluté informační tabule, které návštěvníky hor upozorňují na výskyt tohoto jedinečného druhu. Zcela zásadním obdobím pro přežití tetřívků, kdy nesmí být rušeni, je zima a jaro. Nepříznivé počasí v zimě přečkávají pod větvemi stromů zaváti sněhem a každé vyrušení je pro ně velkým stresem a zbytečným výdejem drahocenné energie. Mohou se pak stát snadnou kořistí predátorů, především lišek. V roce 2019 budou pro místní obyvatele i návštěvníky Jizerských hor připraveny přednášky, informační a propagační materiály i informační tabule přímo v terénu, kde se veřejnost dozví, jak může s ochranou tetřívka pomoci.

Foto: Tomáš Vrkoslav

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt