AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> V Jesenikách začíná konference o ochraně zdejší přírody

V Jesenikách začíná konference o ochraně zdejší přírody

V Jesenikách začíná konference o ochraně zdejší přírody

11.11.2019

Je to totiž právě padesát let od vzniku chráněné krajinné oblasti.

„Jeseníky jsou jedinečné území, o kterém se dá mluvit opravdu velmi dlouho. Právě proto jsme se u příležitosti padesáti let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti rozhodli uspořádat konferenci, která se bude věnovat nejrůznějším pohledům na zdejší přírodu a krajinu. Připravovali jsme ji řadu měsíců, vystoupí tu zástupci vlastníků, vědeckých pracovišť, univerzit, nevládních organizací i profesionálních ochránců přírody,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny, vedoucí Správy CHKO Jeseníky.

Pro širokou veřejnost je určena panelová diskuse ke stavu a k perspektivám zdejších lesních ekosystémů v situaci probíhající kůrovcové gradace. 

Podrobný program najdete zde:  http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/50-vyroci-chko-jeseniky/

Slavností zahájení konference proběhlo 4. listopadu v pražském Valdštejském paláci, jeho spolupořadatelem je výbor pro záležitosti Evropské unie PČR. Odborná část se koná přímo v Jeseníkách, v Karlově Studánce, ve dnech 12. - 14.11 2019., pořádá ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Foto: zvonek jesenický, autor Leo Bureš

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt