AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> V Českém ráji opět vynikne skalní masiv se zříceninou hradu Trosky

V Českém ráji opět vynikne skalní masiv se zříceninou hradu Trosky

V Českém ráji opět vynikne skalní masiv se zříceninou hradu Trosky

4.2.2019

Koncem ledna se tu začalo s kácením zhruba stovky stromů.

 „Pro zdejší přírodu a krajinu není žádoucí, aby Trosky zarostly lesní vegetací. Tento zásah kromě jiného prospěje teplomilným rostlinám i živočichům, kteří k životu potřebují bezlesí a skalní výchozy. Z rostlin jsou to například skalník celokrajný, trýzel škardolistý či strdivka sedmihradská, z živočichů užovka hladká, otakárek fenyklový a další vzácné druhy motýlů a brouků,“ konstatuje Jiří Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Český ráj.  

 „Proředíme nepůvodní nebo náletové dřeviny, většinou modříny, akáty a smrky. V krajině tak opět vynikne skalní masiv s dominantou Trosek,“ uvedl Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Liberci. Těžbu v přírodní a národní kulturní památce provádí Lesy České republiky po dohodě se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Národního památkového ústavu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt