AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Upravená hráz Máchova jezera sloužila první sezónu návštěvníkům

Upravená hráz Máchova jezera sloužila první sezónu návštěvníkům

Upravená hráz Máchova jezera sloužila první sezónu návštěvníkům

17.10.2018

Daří se tu spojovat ochranu přírody s funkcí rekreační a vodohospodářskou.

Návštěvníci Máchova jezera mohli letos poprvé využívat opravené cesty, lavičky, odpadkové koše. Jejich instalací se zakončily rozsáhlé práce, které pomohly zlepšit kvalitu vody v jezeře a bezpečnost tohoto vodního díla [1]. Investorem opatření a správcem Máchova jezera je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Cesty na hrázi se obnovovaly mimo jiné proto, aby tu nadále nevznikaly erozní rýhy, které hráz narušovaly. Dbali jsme na to, aby se při úpravách využívaly místní materiály, tedy pískovec a čedič z nedalekých lomů, většina prací se prováděla ručně, aby se neporušily kořeny stromů,“ vysvětluje Ladislav Pořízek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Hráz byla revitalizována velmi citlivě. Zpevnění stávajících cest, přiznání vyšlapaných cestiček a rozšíření mobiliáře sebou přineslo zlepšení zážitku a zvýšení bezpečnosti návštěvníků tohoto oblíbeného místa,“ konstatuje starostka města Doksy Eva Burešová.

Celkové náklady včetně související inženýrské činnosti činily 4,7 mil. Kč a pocházely z národního programu MŽP Podpora přirozených funkcí krajiny. Po zimních měsících budou cesty zkontrolovány a případně opraveny na jaře tak, aby byly připraveny na nadcházející sezónu.

Poznámky:

[1] Více o předcházející rekonstrukci hráze, výpustního objektu a o opatřeních na zlepšení kvality vody v jezeře najdete v tiskových zprávách AOPK ČR na:

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/machovo-jezero-bude-cistejsi/

http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pristi-tyden-zacnou-planovane-prace-v-dokeske-zatoce-machova-jezera/

MJ_upravahraze

Foto Pavel Trnka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt