AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Tři stovky lidí přišly na konferenci o lesích

Tři stovky lidí přišly na konferenci o lesích

Tři stovky lidí přišly na konferenci o lesích

14.3.2017

K dispozici je i videozáznam většiny přednášek.

Úvodní blok zahájila přednáška profesora Fanty  o změně společenské objednávky pro lesní hospodářství v době vrcholící průmyslové revoluce a dnes. Další příspěvky se věnovaly mimoprodukčním funkcím lesa, významu lesů pro ekologickou stabilitu krajiny, dřevinné skladbě v kontextu klimatické změny či imisní zátěži od minulosti do současnosti. 

Další dva bloky byly zaměřeny prakticky na využívání různých forem hospodaření v lese a konkrétní projekty. 

Záznamy většiny přednášek najdete na tomto odkazu: 

http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/konferencelesy2017

 

Foto: Květa Černohlávková

 

konference_shora 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt