AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Těžba dřeva v přírodní rezervaci Plakánek poškodila přírodu

Těžba dřeva v přírodní rezervaci Plakánek poškodila přírodu

Těžba dřeva v přírodní rezervaci Plakánek poškodila přírodu

30.4.2015

Nešetrná těžba dřeva v přírodní rezervaci Plakánek v chráněné krajinné oblasti Český ráj poškodila nejen značenou turistickou stezku, ale také přírodně cenné podmáčené dno údolí.

„Při terénní pochůzce jsme zjistili, že těžba rozhodně neodpovídá tomu, jak by se mělo v rezervaci postupovat a je dokonce v rozporu s plánem péče o toto území. Zahajujeme proto příslušné kroky, které by měly zjistit okolnosti těžebního zásahu, dokumentovat případné porušení právních předpisů a stanovit původce a míru zavinění. Budeme také vyžadovat urychlenou náprava vzniklých škod a zprůchodnění turistické trasy,“ vysvětluje Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Liberecko, jehož součástí je i Správa CHKO Český ráj.

Přírodní rezervace Údolí Plakánek o rozloze 90 hektarů se nachází v chráněné krajinné oblasti Český ráj, nedalo hradu Kost. Kaňonovité údolí říčky Klenice a jejích přítoků obklopují skály s typickými společenstvy skalních měst, lesů a mokřadů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt