AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Světový den mokřadů: podívejte se, kde je najdete v České republice  

Světový den mokřadů: podívejte se, kde je najdete v České republice  

Světový den mokřadů: podívejte se, kde je najdete v České republice

1.2.2017

Databázi našich mokřadů připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„V databázi najdete informace o více než dvou tisícovkách mokřadů na území České republiky. Tato mimořádně cenná místa zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Databáze umožňuje vyhledávat mokřady na interaktivní mapě a zjistit, jaké se tu vyskytují chráněné, nebo naopak invazní druhy,“ popisuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 „Mokřadů za poslední století jich výrazně ubylo, hlavně kvůli zemědělské velkovýrobě. Pro zdravou krajinu, která je schopna zadržovat vodu, jsou přitom nezastupitelné. K nápravě mohou přispět krajinotvorné programy, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny, jako jsou Program péče o krajinu či Program obnovy přirozených funkcí krajiny. Pomoci mohou i projekty Operačního programu Životní prostředí, atraktivní novinkou je, že projekty pro zlepšení vodního režimu krajiny (55. výzva) mohou získat až 100% podporu [1],“ vysvětluje František Pelc. 

 Na seznam celosvětově nejvýznamnějších mokřadů je zapsáno i čtrnáct míst z České republiky. „Jsou ve vybrané společnosti jedinečných přírodních klenotů, jakými jsou třeba jezero Titicaca, mokřady Amazonie, atlantské pobřeží Ohňové země či delta Dunaje. Jejich zápis na tento seznam je nejen oceněním jedinečných kvalit, ale i závazkem – měli bychom o toto jedinečné území také dobře pečovat,“ uzavírá František Pelc.  

 Databázi najdete na: http://mokrady.ochranaprirody.cz/

[1] http://www.opzp.cz/vyzvy/55-vyzva

Více v tiskové zprávě

Foto: Velká jizerská louka patří k celosvětově nejvýznamnějším mokřadům.  Autor: František Pelc

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt