AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Stvrzeno: narodní přírodní rezervace Mionší i nadále bez lidských zásahů

Stvrzeno: narodní přírodní rezervace Mionší i nadále bez lidských zásahů

Stvrzeno: narodní přírodní rezervace Mionší i nadále bez lidských zásahů

16.11.2017

Smlouvu o vymezení bezzásahového území dnes podepsal ředitel AOPK ČR František Pelc a ředitel LČR Daniel Szórád.

„Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území. Jsem rád, že se po několikaleté přestávce spolupráce na vyhlašování bezzásahových území zintenzivnila a že letos vyhlašujeme již druhé bezzásahové území,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Národní přírodní rezervace Mionší je největší karpatský jedlobukový les u nás. Přirozené lesní porosty, kterým dominuje buk a jedle, doplňují zbytky luk a pastvin (tzv. polany), prameniště a skalky. Pestrému prostředí odpovídá bohatý bylinný podrost a nebývalé množství hub. Žijí zde pralesní druhy ptáků (čáp černý, tetřev hlušec, puštík bělavý a lejsek malý) i velké šelmy.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR bylo dosud dle Smlouvy o spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR vymezeno devět bezzásahových území. Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je desáté a v Moravskoslezském kraji první.

Titulní foto: datlík tříprstý, autor: Petr Šaj

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt