AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Sokoly v Jeseníkách hlídají fotopasti

Sokoly v Jeseníkách hlídají fotopasti

Sokoly v Jeseníkách hlídají fotopasti

14.4.2016

Ze snímků lze vyčíst nejrůznější zajímavosti – jak se chovají jednotlivé páry, kdy dochází ke střídání obou ptáků při zahřívání snůšky i jaká je aktivita na hnízdě v nočních hodinách

V loňském roce sokoli prokazatelně odchovali v Jeseníkách a Rychlebských horách 22 mláďat, která byla i okroužkována. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s dalšími odborníky však během sezóny zjistili, že část hnízdění byla z různých důvodů neúspěšná. Proto se letos rozhodli instalovat přímo k hnízdům fotopasti s okamžitým přenosem dat.

 „Sokol má v přírodě jen málo přirozených nepřátel. Za zničením hnízdění stojí obvykle především výr, krkavec a na snadno dostupných místech i kuna. Vedle dalších aspektů, jako je extrémní nepřízeň počasí, potravní nabídka, či úhyn jednoho z páru, je v souvislosti s tímto sokolnicky využívaným dravcem zmiňován i člověk. Doufejme, že nám letošní elektronický monitoring hnízd tuto skutečnost nepotvrdí. Případný narušitel klidného průběhu hnízdění by se totiž mohl stát, díky okamžitému přenosu snímků z fotopastí, nepopulární mediální hvězdou,“ dodává Petr Šaj.

 „Jesenická populace sokolů je jedna z nejpočetnějších v celé České republice, proto se do ochrany těchto vzácných ptáků zapojují další zájemci. Jsou to především lesníci, při potřebě intenzivnější ostrahy konkrétního hnízda také členové dobrovolné stráže přírody, “ doplnil Tomáš Pospíšil z LČR, s. p., krajského ředitelství Šumperk.

Ornitologové žádají návštěvníky hor, aby respektovali omezení na některých místech výskytu, aby nedocházelo k rušení hnízdících ptáků. Místa jsou označena informačními cedulemi a výstražnou páskou. 

 Více informací najdete v tiskové zprávě

TZ_1_525

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt