AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Školáci vyrazili za hvozdíkem na Kleneč

Školáci vyrazili za hvozdíkem na Kleneč

Školáci vyrazili za hvozdíkem na Kleneč

20.6.2012

Poznávali rostlinu, kterou jinde na světě neuvidí.

Žáci 4.A ze základní školy Školní v Roudnici nad Labem vyrazili 19. června do nedaleké národní přírodní památky Kleneč, aby se dozvěděli více o místním endemitu – hvozdíku písečném českém.

Zábavnou formou si osvojili, jak se v tomto chráněném území chovat. Pak už se začalo mluvit o hvozdíku a o tom,  co bylo třeba pro jeho záchranu podniknout. Po krátkém vyprávění se sami žáci stali výzkumníky a v pěti skupinách plnili různé úkoly. Jedna skupina si vymezila čtverce, ve kterých počítala počty trsů, jiná zakreslovala výskyt hvozdíku do mapy, další se věnovala živočichům, čtvrtá skupinka sledovala, v jaké míře je hvozdík napaden obalečem, a poslední se věnovala zkoumání květů.

Z práce všech skupin vznikl společný poster, který žáci nazvali „Hurá do přírody“.  Poster prezentovali sobě navzájem, prezentaci si vyslechla i skupinka náhodných kolemjdoucích, kteří přišli také obdivovat krásu rozkvetlého hvozdíku. Práci žáků odměnili potleskem.

Na konec žáci přiložili ruku k dílu a každý vytrhl pár boroviček, které se na plochu s výskytem hvozdíku písečného šíří. S dobrým pocitem se žáci za začínajícího deště vypravili zpět do Roudnice. Jejich třídní učitelce Kátě Hodkové i jim všem patří dík a obdiv za dnešní snahu a nadšení.

Akce byla organizována jako součást záchranného programu pro hvozdík písečný český. 

Více se o něm můžete dozvědět na www.zachranneprogramy.cz nebo https://www.facebook.com/zachranneprogramy.

Anna Šlechtová

Sčítání trsů 

Zjišťování napadenosti hvozdíku

Prezentace úkolů

Děti vytvořily poster

Zajímavosti se návštěvníci dozvědí na tabuli

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt