AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Seminář na téma Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Seminář na téma Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Seminář na téma Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

7.11.2016

Koná se 10.11. od 9 hodin v přednáškovém sále Povodí Vltavy.

Partnery semináře jsou AOPK ČR, Povodí Vltavy, s.p., Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Koná se v přednáškovém sále Povodí Vltavy s.p. na adrese Holečkova 8, Praha 5 - Smíchov.


Hlavními tématy letošního ročníku semináře jsou

- Postup prací při zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí,
- Metodické postupy hodnocení funkčnosti realizovaných rybích přechodů podmínkách ČR i v zahraničí,
- Nové zahraniční přístupy a nové technologie pro zprůchodňování migračních bariér,
- Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb.

 

Více informací najdete zde

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt