AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Seminář Mazlením k týrání

Seminář Mazlením k týrání

Seminář Mazlením k týrání

8.6.2018

Včerejší seminář se věnoval aktuálnímu tématu – chovu kočkovitých šelem a jejich komerčnímu využívání, konkrétně nabízení přímého kontaktu s mláďaty lvů, tygrů, pum a dalších.

V České republice totiž v posledních letech přibývají soukromá chovatelská zařízení, která za úplatu nabízejí možnost kontaktu se šelmami (focení, mazlení, krmení, procházky). Ze strany vědeckého orgánu CITES, který byl organizátorem setkání, je takové využívání kočkovitých šelem minimálně na hraně etiky chovu zvířat. 

V úvodu semináře byla nejprve nabídka „kontaktních“ zoo v ČR pracovníky vědeckého a kontrolního orgánu CITES zmapována. Zajímavé příspěvky ke kontaktním zařízením zazněly také od našich kolegů ze Slovenska, kde je situace s nabídkou úzkého kontaktu se šelmami obdobná. Problematiku welfare, současnou legislativu k ochraně zvířat proti týrání a řešené kauzy představili zástupci ze Státní veterinární správy. K problematice osvěty a výchovy veřejnosti ve vztahu k přírodě se vyjádřili zástupci zoologických zahrad sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Nad naší fascinací velkými kočkami a „touhou“ po fyzickém kontaktu s nimi promluvil také prof. Stanislav Komárek (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK).

Seminář byl určen pro pracovníky státní správy v oblasti CITES (AOPK ČR, ČIŽP, MŽP), zoology a pracovníky osvěty ze zoologických zahrad, veterináře, a další odborníky.

Účastníci semináře vnímají situaci s komerčním využíváním kočkovitých šelem v těchto kontaktních zařízeních jako vysoce alarmující, a to především z hlediska welfare chovaných zvířat, vytvářením „nezdravého“ vztahu k přírodě, bezpečnosti návštěvníků a někdy také nedodržováním legislativy CITES.  Účastníci semináře apelují na příslušné orgány státní správy, aby začaly neprodleně podnikat účinné kroky, které povedou k reálné regulaci těchto aktivit.

Ze semináře bude vydán sborník s abstrakty příspěvků přednášejících, který bude ke stažení na stránkách AOPK ČR.

 

Seminář se konal v prostředí penzionu Hospodářský dvůr v Bohuslavicích u Telče.

Autorka fotografií:  Mgr. Jana Hrdá 

IMG_6622

IMG_6623

IMG_6633

IMG_6645

IMG_6650

IMG_6663

IMG_6642

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt