AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ruku v ruce: majitelé pozemků a ochrana přírody budou postupovat v Českém lese společně

Ruku v ruce: majitelé pozemků a ochrana přírody budou postupovat v Českém lese společně

Ruku v ruce: majitelé pozemků a ochrana přírody budou postupovat v Českém lese společně

21.12.2016

Rod Kolowratů se totiž zavázal k šetrnějšímu hospodaření v této chráněné krajinné oblasti.

Veřejnoprávní dohodu dnes podepsali vlastníci pozemků Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský, Francesca Dominika Kolowrat-Krakowská spolu s členkou představenstva Kolowratovy lesy, a.s. Dominikou Kolowrat-Krakowskou a Tomášem Peckertem z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitelem Správy CHKO Český les.

 Podepsání dohody znamená zásadní posun v péči o přírodní rezervaci Diana [1] a další pozemky.  Ujednání, které bylo uzavřeno na osm let, určuje, jak má majitel pozemků pečovat o jedinečnou chráněnou přírodu a zároveň stanoví, jaká náhrada za omezení hospodaření mu naleží.

 „Dohoda dává jistotu oběma stranám – majitel pozemku má přesně stanoveno, co má dělat a zároveň ví, jakou dostane kompenzaci za to, že hospodaří šetrně. Ochrana přírody má záruku, že se potřebná péče o území nebude měnit. Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není nutné vyjednávat každý rok. Jedinečné květnaté bučiny v přírodní rezervaci Diana si takový přístup zaslouží,“ vysvětluje Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny CR.

 „Dlouhodobě se snažíme hospodařit způsobem šetrným k životnímu prostředí. Uzavření dohody vítáme zejména z důvodu jasně stanovených požadavků orgánu ochrany přírody na způsob hospodaření v zájmovém území. Můžeme tak v delším časovém horizontu plánovat pěstební postupy a počítat s kompenzací za ztížení hospodaření prostřednictvím finančních náhrad. Dnes podepisovanou dohodu považujeme za krok správným směrem ve spolupráci s chráněnou krajinnou oblastí Český les,“ dodává Dominika Kolowrat-Krakowská.  

 Vlastníci pozemků a lidé, kteří pozemky obhospodařují, mají na podobu krajiny zásadní vliv. Dohody, v nichž se vlastníku stanoví způsob hospodaření a zároveň finanční náhrada kompenzující jeho ztížení, mohou být pro vlastníky pozitivní motivací k šetrnému obhospodařování krajiny. Agentura ochrany přírody a krajiny je proto připravuje i s dalšími vlastníky pozemků. Obdobná dohoda byla uzavřena například v roce 2013 se společnosti Kinský dal Borgo pro některé pozemky v chráněné krajinné oblasti Český ráj.  

 Poznámky:

[1] Přírodní rezervace Diana chrání na dvaceti hektarech jedinečné pralesovité květnaté bučiny. K druhové bohatosti rezervace přispívá velké množství odumírajících a padlých stromů, které umožňují růst rozmanitých druhů hub. V dutinách hnízdí ptáci. Rezervace byla zřízena v roce 1933 a je považována za jeden z nejstarších lesních porostů v Českém lese.  Vice na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=76

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt