AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Dozvíme se více o evropských rysech: rozjíždí se projekt 3Lynx

Dozvíme se více o evropských rysech: rozjíždí se projekt 3Lynx

Dozvíme se více o evropských rysech: rozjíždí se projekt 3Lynx

23.8.2017

K ochraně tří evropských populací rysa ostrovida se spojí dvanáct organizací ze šesti zemí.

Projekt 3Lynx se zaměřuje na tři evropské populace rysů: česko-bavorsko-rakouskou populaci a dále na populaci obývající Alpy a Dinárský kras. Všechny tři mají podobnou historii – po vyhynutí rysa na přelomu 19. a 20. století sem byli rysi v 70. a 80. letech znovu vráceni. Tyto tzv. reintrodukce považujeme za úspěch. Dnes se v každé z uvedených oblastí vyskytuje samostatná, byť malá rysí populace. Pro jejich dlouhodobé přežití je ale třeba zajistit mnohem více – spojit síly k zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se její neutěšený stav napravit, zajistit lepší spolupráci a komunikaci všech významných aktérů, včetně států, mezi kterými se rysí populace pohybují.

Projekt 3Lynx proběhne ve dvou krocích. Nejdříve nastaví koordinované sledování rysů v celém areálu výskytu dané populace, jednotlivé země tedy mezi sebou sladí přístup ke sběru a sdílení dat. Následně pak bude připravena nadnárodní strategie, jak přistupovat k ochraně tohoto druhu. Součástí projektu budou také aktivity zaměřené na informování veřejnosti a komunikaci, zapojení hlavních dotčených subjektů, jako jsou lesníci či myslivci a další.

AOPK ČR bude mít v rámci projektu na starosti monitoring ve čtyřech chráněných krajinných oblastech, které má ve správě: CHKO Blanský les, Brdy, Český les a Slavkovský les. Do předem vybraných kvadrátů (velikosti cca 10x10 km) evropské monitorovací sítě budou na vhodná místa umístěny dvě fotopasti. Na základě jedinečného rozložení skvrn na těle rysů lze z  fotografie schopni rozeznat individuálního jedince a v mnoha případech určit, kde se vyskytoval před časem či kde se narodil. Tyto cenné údaje nám pomohou lépe odhadovat stav této rysí populace.  Pracovníci AOPK ČR budou pořádat besedy pro veřejnost v rámci tzv. Rysího dne, který se bude konat ve stejný den ve všech zemích zapojených do projektu. Naši pracovníci se také budou podílet na vzniku Managementového plánu pro bavorsko-česko-rakouskou populaci rysa ostrovida. Na základě dlouhodobé spolupráce AOPK ČR a MŽP se zástupci Karpatské úmluvy budou výsledky a nová zjištění předávána kolegům ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska či Srbska.  

Více najdete v tiskové zprávě MŽP

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt