AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Rekonstrukce na Lednických rybnících prospěje zdejší jedinečné přírodě

Rekonstrukce na Lednických rybnících prospěje zdejší jedinečné přírodě

Rekonstrukce na Lednických rybnících prospěje zdejší jedinečné přírodě

19.9.2017

Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na Hlohoveckém a Mlýnském rybníce, které byly v havarijním stavu, začala.

Oba rybníky jsou součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky [1] a žije tu řada vzácných živočichů. Práce budou dokončeny do jara příštího roku, investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  

Soustava Lednických rybníků je domovem kvakoše nočního a bukáčka malého, které v naší krajině jen tak nespatříte. Typický chraplavý hlas kvakoše [2] se z oblohy nese po celou noc. Přes den se tyto malé volavky vystavují na keřích či kmenech padlých do vody. To bukáčka, mistra maskování v příbřežních porostech, často prozradí jen tajemný hlas z rákosí. Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na obou rybnících pomůže udržovat jejich hladinu v takové výši, která těmto opeřencům i dalším tvorům vyhovuje,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava. 

Historie rybniční soustavy sahá do 15. století a havarijní stav bezpečnostních přelivů na Hlohoveckém a Mlýnském rybníce tomu odpovídá. Opravené bezpečnostní přelivy umožní bezpečně regulovat povodňové průtoky pod rybniční soustavou v potoce Včelínek, který dále protéká obcemi Charvátská Nová Ves a Břeclaví.

Projekt je podpořen 100% dotací z Operačního programu Životní prostředí, náklady na rekonstrukci jsou 8,7 milionu korun. Připravují se i další projekty, které napomohou zachování zdejší přírody, například revitalizace národní přírodní památky Pastvisko u Lednice, kde proběhne odbahnění a oprava manipulačního objektu u významného mokřadu na pravém břehu Černé Dyje.

 Poznámky:

[1] Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky (vyhlášena 1953) je soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice. Rozloha NPR je 552,5 ha a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Najdeme zde u nás největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Fungují jako tahová zastávka pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský. Lednické rybníky jsou pro svou jedinečnost také jedním z 14 našich mokřadů, které jsou zapsány na seznam mokřadů mezinárodního významu. Ty chrání takzvaná Ramsarská úmluva.

[2] http://www.rozhlas.cz/hlas/brodivi/_zprava/kvakos-nocni-video--77975

Foto: Vlastimil Sajftr

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt