AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> První výzvy z nového OPŽP 2014–2020 vyhlášeny

První výzvy z nového OPŽP 2014–2020 vyhlášeny

První výzvy z nového OPŽP 2014–2020 vyhlášeny

22.6.2015

Příjem žádostí začíná 14. srpna 2015.

Žádosti o podporu v případě prioritní osy 4 (ochrana přírody)  přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v ostatních oblastech (čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu) pak  Státní fond životního prostředí ČR.

 

Žádosti budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Veškerou dokumentaci k prvním výzvám z OPŽP 2014–2020 najdete zde

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt