AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> První letošní číslo časopisu Ochrana přírody vyšlo právě dnes

První letošní číslo časopisu Ochrana přírody vyšlo právě dnes

První letošní číslo časopisu Ochrana přírody vyšlo právě dnes

21.2.2019

Na obálce uvidíte historickou černobílou fotografii Pravčické brány.

Nemalou část časopisu tvoří totiž témata, která jsou spojena s historií. Pavel Pešout v obsáhlém článku s řadou fotografií popisuje šedesát let, které uběhly od založení první tuzemské odborné státní instituce pro ochranu přírody. V roce 1958 byl totiž zřízen Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. Sto letům České geologické služby se věnuje text Zdeňky Petákové, do historie se vrací i rozhovor s legendou naší ochrany přírody Václavem Petříčkem. A historický je koneckonců i článek Vladimíra Hanzala a Karla Kříže, protože je to přesně deset let, co se podařilo objevit největší zimoviště netopýra hvízdavého na území ČR. Téměř 4000 zvířat zimovalo v obtokovém kanálu vodního díla Slapy. 

To, jak se daří šumavským tetřevům v současnosti, popisuje článek Pavla Bečky a Saschy Rösnera. Shrnují, že pro zachování tohoto druhu nestačí, že jsou pro jeho ochranu vyhlášena chráněná území, ale že je potřeba zrevidovat naše dosavadní přístupy ke krajině. Zcela jinému zvířecímu druhu – tygrovi - je věnován obsáhlý text z pera expertů na úmluvu CITES. Česká republika je totiž významně zapojena do ilegálního obchodu s tygřími produkty. Na mezinárodní ochranu biodiverzity je pak zaměřen článek Jiří Macha a Jana Plesníka, kteří popisují průběh a závěry 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Přejeme zajímavé čtení

Toto i starší čísla najdete na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt